Napredna pretraga

Oblasti rada
Priručnici | Besplatni propisi | Državni praznici | Besplatni obrasci | Registar sl. glasila | 100 pitanja i odgovora | Savetovanja

Napredna pretraga

Oblasti rada

VERIFIKOVAN NALOG: Ovaj subjekt je ažurirao svoje podatke 19.10.2020 16:06:59


MR PROFI

ADRESA

Patrijarha Pavla 6
15354 ŠABAC

TELEFON

(015) 602-151
Dodatni telefoni:Oblasti rada


 • Elektronski platni promet - e-banking
 • Evidencija osnovnih sredstava sa obračunom amortizacije
 • Evidentiranje u sistem PDV-a (kome i zašto je povoljno da bude u sistemu PDV-a)
 • Izrada godišnjih Finansijskih izveštaja, poreskih izveštaja i periodičnih Finansijskih izveštaja po potrebi
 • Izrada i predaja svih poreskih prijava (u pisanoj ili elektronskoj formi) za pravna i fizička lica, rezidente i nerezidente
 • Izrada kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih cena, vodjenje KEP knjige
 • Izrada pravilnika o računovodstvu, pravilnika o popisu, normativa
 • Izrada raznih potvrda o zaposlenju, visini primanja, rešenja za godišnji odmor i slično
 • Izrada ugovora o radu, rešenja o otkazu ili sporazumnom raskidu radnog odnosa
 • Izveštavanje i priprema dokumentacije po zahtevu banaka kada privredni subjekt aplicira za kredit
 • Knjiženje glavne knjige sa analitikom kupaca i dobavljača
 • Knjiženje robno-materijalnog knjigovodstva
 • Obračun naknada po ugovorima o delu, privremenim i povremenim poslovima, zakupnina i slično
 • Obračun zarada, naknada zarada, naknade troškova i drugih primanja zaposlenih
 • Popunjavanje i predaja Poreskoj upravi dokumentacije za poreski dosije
 • Poreska uverenja, preknjižavanja i povrćaj poreza
 • Praćenje izmena poreskih i drugih propisa koja se održavaju na poslovanje privrednih subjekata
 • Predaja propisanih izveštaja Deviznom inspektoratu Ministarstava finansija i NBS
 • Prijava staža osiguranja M-4 i izrada PPP obrasca i MUN obrazaca
 • Prijave i odjave radnika, direktora, osnivača i vlasnika, u Fondu PIO - obrasci M-1 i M-1/SP
 • Priprema specifikacija i realizacja u bankama naplate čekova tekućih računa građana
 • Vođenje obavezne evidencije po prostom knjigovodstvu
 • Vođenje PDV evidencija, obračun PDV, elektronska prijava PDV
 • Zapošljavanje (obaveza poslodavca prema zaposlenima, na koji sve način možete radno angažovati radnika)
 • Zastupanje klijenta pred poreskim organima u poreskom postupku

Radno vreme

Ponedeljak: 08:30-15:30
Utorak: 08:30-15:30
Sreda: 08:30-15:30
Četvrtak: 08:30-15:30
Petak: 08:30-15:30
Subota: 08:30-15:30


Biografija

Vizija nam je da efikasno i efektivno ostvarujemo svoju ulogu u datom sistemu privredjivanja i tako postanemo lider u oblasti pružanja radunovodstvenih usluga, pri cemu smo pre svega usmereni na kvalitetne usluge i razvoj dugorocnih odnosa sa klijentima, o cemu svedoci podatak da je veliki broj klijenata sa nama od prvog dana. Zagovaramo strucnost i individualni pristup specifidnostima preduzeca, samostalnog preduzetnika ili društva. Pouzdano i ažurno vodimo knjige. Po poslovnu dokumentaciju dolazimo kod vas i po obradi je donosimo, odnosno, prema dogovoru sa vama. Pružamo kompletne knjigovodstvene usluge za DOO, STR, SUR, SZR, SPORTCKI KLUBOVI i dr. privredne subjekte. Pružamo usluge iz oblasti racunovodstva, knjigovodstva i finansija. Orjentisani smo prema mikro i malim pravnim licima kao i prema uspešnim preduzetnicima. Razumeli smo da su naša poslovna egzistencija i kontinuirani uspeh uslovljeni stepenom u kojem ispunjavamo našu odgovornost prema klijentima.

Link do sajta

www.mrprofi.com; www.knjigovodstveneusluge.biz


Banner Banner


Banner Banner Banner Banner


IMATE NALOG?

PRIJAVITE SE
Nemate nalog? Registrujte se


Zaboravili ste lozinku?