Napredna pretraga

Oblasti rada
Priručnici | Besplatni propisi | Državni praznici | Besplatni obrasci | Registar sl. glasila | 100 pitanja i odgovora | Savetovanja

Napredna pretraga

Oblasti rada

VERIFIKOVAN NALOG: Ovaj subjekt je ažurirao svoje podatke


PS LAZARICA

ADRESA

Miloša Pocerca 82
ŠABAC

TELEFON

064/8296682
Biografija

Naše knjigovodstvo se prilagođava vašim poslovnim potrebama. Za vaš uspeh preduslov je da imate knjigovođu koji će da se brine o vašem finansijskom zdravlju. JER MI RADIMO ZA VAS. Od početka smo uz klijenta, od trenutka kada osnuje svoju firmu ili preduzetničku radnju, strano predstavništvo, nudeći kroz celu saradnju široku i sveobuhvatnu lepezu usluga koje podrazumevaju: • Usluge registracije i osnivanja preduzeća, registracija predstavništava stranih pravnih lica (sveobuhvatno savetovanje tokom celog postupka, izbor pravne forme, definisanje pretežne delatnosti, izbor naziva, imena vaše firme i provera raspoloživosti datog imena (naziva), informacije o fiksnim troškovima poslovanja: porez na dobit ili dohodak, obavezni socijalni doprinosi osnivača i direktora, porezi i socijalni doprinosi za zaposlene radnike, registracija u sistem PDV-a, uslovi obaveznog i prednosti dobrovoljnog ulaska u sistem PDV-a, obaveza posedovanja fiskalne kase, zapošljavanje, sve vrste radnih angažovanja putem ugovora o radu, i drugih ugovora, obaveze poslodavca, odgovori na druga pitanja vezano za poslodavce, izrada osnivačkih akata za preduzeća i overa u sudu, preuzimanje rešenja Agencije za privredne registre - PIB, izrada pečata, otvaranje tekućeg računa u poslovnoj banci i uplata osnivačkog uloga, prijava početka rada kod nadležne poreske uprave, prijava zaposlenih kod PIO fonda i republičkih fondova za zdravstveno i socijalno osiguranje). Računovodstvene usluge: obračun i evidencija PDV i ostalih poreskih obaveza, završni obračun, preuzimanje, dostava, zastupanje korisnika sa potpunom odgovornošću za računovodstveno-knjigovodstvene poslove; drugi finansijski poslovi (obračun kamata, IOS, vođenje glavne knjige, vođenje analitičkih knjiga, vođenje knjiga u skladu sa MSFI i sastavljanje finasijskih izveštaja u skladu sa MSFI, obračun zarada i vođenje evidencije zaposlenih. Ostale usluge: izrada ugovora o radu; prijava i odjava radnika, overavanje zdravstvenih knjižica; izrada i predaja obrazaca za upis staža; informisanje o promenama u računovodstvenom i poreskom zakonodavstvu, kao i u privrednom zakonodavstvu prilagođeno delatnosti pojedinačnog klijenta; saradnja sa poreskim inspektorima, kao i zastupanje klijenata. Zadovoljstvo klijenata, ažurnost poslovanja, efektivnost i efikasnost , kao i visok nivo kvaliteta pruženih usluga čine sastavni deo vizije naše agencije.


Banner Banner


Banner Banner Banner Banner


IMATE NALOG?

PRIJAVITE SE
Nemate nalog? Registrujte se


Zaboravili ste lozinku?