Napredna pretraga

Oblasti rada
Priručnici | Besplatni propisi | Državni praznici | Besplatni obrasci | Registar sl. glasila | 100 pitanja i odgovora | Savetovanja

Napredna pretraga

Oblasti rada

VERIFIKOVAN NALOG: Ovaj subjekt je ažurirao svoje podatke 29.12.2016 09:12:35


DAR KONT

ADRESA

dr Ivana Ribara 121
BEOGRAD

TELEFON

0117185590
Dodatni telefoni:


Telefon 1: (065) 462-4177
Telefon 2: (064) 616-3112

Oblasti rada


 • Popunjavanje i predaja Poreskoj upravi dokumentacije za poreski dosije
 • Evidentiranje u sistem PDV-a (kome i zašto je povoljno da bude u sistemu PDV-a)
 • Zapošljavanje (obaveza poslodavca prema zaposlenima, na koji sve način možete radno angažovati radnika)
 • Izrada pravilnika o računovodstvu, pravilnika o popisu, normativa
 • Knjiženje glavne knjige sa analitikom kupaca i dobavljača
 • Knjiženje robno-materijalnog knjigovodstva
 • Izrada kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih cena, vodjenje KEPU knjige
 • Blagajničko poslovanje
 • Evidencija osnovnih sredstava sa obračunom amortizacije
 • Vodjenje PDV evidencija, obračun PDV-a, elektronska prijava Poreza na dodatu vrednost
 • Izradu godišnjih Finansijskih izveštaja, poreskih izveštaja i periodičnih Finansijskih izveštaja po potrebi
 • Izrada izveštaja o transfernim cenama
 • Vođenje obavezne evidencije po prostom knjigovodstvu
 • Izrada i predaja svih poreskih prijava (u pisanoj ili elektronskoj formi) za pravna i fizička lica, rezidente i nerezidente
 • Poreska uverenja, preknjižavanja i povrćaj poreza
 • Zastupanje klijenta pred poreskim organima u poreskom postupku
 • Praćenje izmena poreskih i drugih propisa koja se održavaju na poslovanje privrednih subjekata
 • Izrada ugovora o radu, rešenja o otkazu ili sporazumnom raskidu radnog odnosa
 • Prijave i odjave radnika, direktora, osnivača i vlasnika, u Fondu PIO - obrasci M-1 i M-1/SP
 • Izrada raznih potvrda o zaposlenju, visini primanja, rešenja za godišnji odmor i slično
 • Obračun zarada i naknada zarada i naknade troškova i drugih primanja zaposlenih
 • Obračun naknada po ugovorima o delu, privremenim i povremenim poslovima, zakupnina i slično
 • Prijava staža osiguranja M-4 i izrada PPP obrasca i MUN obrazaca
 • PO prijava kao osnov za godišnji porez na dohodak građana i popunjavanje PP DG-5 prijava
 • Elektronski platni promet - e-banking
 • Priprema specifikacija i realizacja u bankama naplate čekova tekućih računa gradjana
 • Predaja propisanih izveštaja Deviznom inspektoratu Ministarstava finansija i NBS
 • Izveštavanje i priprema dokumentacije po zahtevu banaka kada privredni subjekt aplicira za kredit

Biografija

Dar-kont preduzece za racunovodstvene usluge i konsalting


Banner Banner


Banner Banner Banner Banner


IMATE NALOG?

PRIJAVITE SE
Nemate nalog? Registrujte se


Zaboravili ste lozinku?