Priručnici | Besplatni propisi | Državni praznici | Besplatni obrasci | Registar sl. glasila | 100 pitanja i odgovora | Savetovanja

Opšti uslovi korišćenja

Opšti uslovi korišćenja

Opšti uslovi korišćenja portala na adresi
www.knjigovodje.paragraf.rs od 15.09.2015.

 

1. Kako bismo omogućili fer prikaz svim knjigovodstvenim agencijama, svaka pretraga izbacuje nasumice prikaz svih agencija po krijterijumima pretrage. Dakle, ukoliko posetilac traži agencije iz Novog Sada, koji se bave platnim prometom, svaki put će ove knjigovođe biti prikazane po različitom redosledu koji se utvrđuje programski nasumice. бишкек эскорт

2. Lozinka svakog registrovanog korisnika je kriptovana radi povećanog nivoa bezbednosti, te joj zaposleni Paragrafa ne mogu pristupiti. erotik shop

3. U polju “O nama”, nije dozvoljeno unošenje bilo koje vrste kontakt podataka (adresa, telefon, faks, email i sl.). sex shop

4. Korišćenjem portala, registrovani korisnik je saglasan da ga posetioci portala mogu kontaktirati putem “Kontakt formulara” koji se nalazi na profilu korisnika. Upit iz formulara se šalje na registrovani email odnosno korisničko ime korisnika. Pre slanja, poruka prolazi sistem odobravanja od strane moderatora portala knjigovodje.paragraf.rs kako bi se izbeglo dobijanje poruka nepoželjnog sadržaja.

5. Korisnik je odgovoran za tačnost, validnost kvalitet i sadržaj svih podataka koje postavi na portal. Paragraf zadržava pravo jednostrane redakture tih podataka ukoliko mogu biti uvredljivog sadržaja ili iz drugog razloga nisu u skladu sa politikom portala. erotik shop

6. Paragraf neće ustupati podatke korisnika trećim stranama, osim ukoliko se to pozivinim propisima od nas ne zahteva. erotik shop

7. Paragraf zadržava pravo izmene pravila korišćenja u bilo kom trenutku. Izmenjena i dopunjena opšta pravila važe za sve korisnike od trenutka njihovog postavljanja na stranu www.knjigovodje.paragraf.rs/opstapravila.

8. Svi tekstovi moraju biti pisani latinicom, na srpskom jeziku. Ukoliko bilo koji tekst nije pisan latinicom, biće automatski konvertovan u latinicu.

9. Paragraf zadržava pravo izmene odnosno redakture bilo kojih podataka i tekstova korisnika, şişli escort kako bi ih uskladio sa politikom rada portala.