sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort izmir escort eporner
akyazı escort sakarya escort ferizli escort sakarya escort geyve escort sakarya escort hendek escort sakarya escort karasu escort sakarya escort sapanca escort serdivan escort webmaster forum ankara travesti
Verifikacija korisnika

Osnovni podaci

* Ime
*
* Lozinka:
* Lozinka ponovo:
* Pib
* Telefon

Oblasti radaBlagajničko poslovanje

Elektronski platni promet - e-banking

Evidencija osnovnih sredstava sa obračunom amortizacije

Evidentiranje u sistem PDV-a (kome i zašto je povoljno da bude u sistemu PDV-a)

Izrada godišnjih Finansijskih izveštaja, poreskih izveštaja i periodičnih Finansijskih izveštaja po potrebi

Izrada i predaja svih poreskih prijava (u pisanoj ili elektronskoj formi) za pravna i fizička lica, rezidente i nerezidente

Izrada izveštaja o transfernim cenama

Izrada kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih cena, vodjenje KEP knjige

Izrada pravilnika o računovodstvu, pravilnika o popisu, normativa

Izrada raznih potvrda o zaposlenju, visini primanja, rešenja za godišnji odmor i slično

Izrada ugovora o radu, rešenja o otkazu ili sporazumnom raskidu radnog odnosa

Izveštavanje i priprema dokumentacije po zahtevu banaka kada privredni subjekt aplicira za kredit

Knjiženje glavne knjige sa analitikom kupaca i dobavljača

Knjiženje robno-materijalnog knjigovodstva

Obračun naknada po ugovorima o delu, privremenim i povremenim poslovima, zakupnina i slično

Obračun zarada, naknada zarada, naknade troškova i drugih primanja zaposlenih

PO prijava kao osnov za godišnji porez na dohodak građana i popunjavanje PP DG-5 prijava

Podrška kod izrade novčanog toka (cash-flow)

Popunjavanje i predaja Poreskoj upravi dokumentacije za poreski dosije

Poreska uverenja, preknjižavanja i povrćaj poreza

Praćenje izmena poreskih i drugih propisa koja se održavaju na poslovanje privrednih subjekata

Predaja propisanih izveštaja Deviznom inspektoratu Ministarstava finansija i NBS

Prijava staža osiguranja M-4 i izrada PPP obrasca i MUN obrazaca

Prijave i odjave radnika, direktora, osnivača i vlasnika, u Fondu PIO - obrasci M-1 i M-1/SP

Priprema specifikacija i realizacja u bankama naplate čekova tekućih računa građana

Vođenje obavezne evidencije po prostom knjigovodstvu

Vođenje PDV evidencija, obračun PDV, elektronska prijava PDV

Zapošljavanje (obaveza poslodavca prema zaposlenima, na koji sve način možete radno angažovati radnika)

Zastupanje klijenta pred poreskim organima u poreskom postupku

Ukoliko želite da predložite oblast rada koja se ne nalazi na spisku, upišite u kućicu:Adresa

* Mesto


* Opština

* Ulica * Broj


Popunjavanjem formulara prihvatate opšte uslove korišćenja.